مواردی که در این دوره آموزش خواهید دید :

 • تمام اطلاعات مورد نیاز برای مهارت عالی

پیش نیازهای این دوره آموزشی

 • هیچ دانش قبلی نیاز ندارید !

توضیحات دوره آموزشی


این دوره آموزشی بی‌نظیر در زمینه یادگیری زبان های برنامه نویسی و در شاخه زبان پایتون می باشد.
این دوره به عنوان یک دوره جدید و مدرن، تمامی مفاهیم و مهارت های لازم شما در زبان برنامه نویسی پایتون را از سطح ابتدایی تا پیشرفته ای در اختیار شما قرار می دهد.
همچنین شما در هنگام تماشای آموزش های این دوره بیش از 12 پروژه واقعی را پیش خواهید برد.
بدین ترتیب این دوره بسیار کارآمد خواهد بود و شما با تماشای آن با مفاهیمی نظیر یادگیری توسعه وب، یادگیری ماشین و غیره آشنا خواهید شد.

همچنین اگر شما به دنبال راه حلی برای یادگیری مفید زبان برنامه نویسی پایتون هستید، این دوره به شما پیشنهاد می شود.
شما در حین استفاده از این دوره هیچگاه آموزش و مهارت های گیج کننده، قدیمی و از کار افتاده را یاد نخواهید گرفت.
از طرفی شما در پایان استفاده از این دوره با مفاهیمی نظیر اصول برنامه نویسی، مبانی پایتون، اصول پایتون، ساختارهای داده، برنامه نویسی شی گرا با پایتون، برنامه نویسی کاربردی با پایتون، اشکال زدایی، ماژول ها، محیط های مجازی و غیره آشنا خواهید شد.

مباحث مهمی که در این دوره آموزش داده خواهند شد :
تبدیل شدن به یک فرد متخصص در زمینه برنامه نویسی پایتون
یادگیری اصولی زبان برنامه نویسی پایتون 3 از ابتدا تا سطح پیشرفته
یادگیری و آشنایی کامل با مفهوم برنامه نویسی شی گرا
یادگیری نحوه برنامه نویسی عملکرد ها (Function Programming)
یادگیری نحوه استفاده از پایتون در توسعه وب
یادگیری ماشین و تجزیه و تحلیل داده ها به کمک پایتون

این دوره مناسب چه افرادی هست ؟

  تمام کسانی که جواییا دانش و یادگیری هوشمندانه هستندسرفصل های و عناوین آموزشی این دوره

مدت زمان آموزش : 30 ساعت 33 دقیقه

 • مقدمه و آنچه آموزش خواهید دید 5 دقیقه

 • زبان پایتون چیست ؟ 6 دقیقه

 • مترجم زبان پایتون 7 دقیقه

 • چگونه اجرای کدهای پایتون 4 دقیقه

 • برنامه اول ما 7 دقیقه

 • مقایسه پایتون 2 و پایتون 3 6 دقیقه

 • چرا زبان‌های زیاد 4 دقیقه

 • تمرین عملی - پایتون چطور کار می‌کند 2 دقیقه

 • یادگیری زبان پایتون 2 دقیقه

 • انواع داده 4 دقیقه

 • اعداد 11 دقیقه

 • توابع ریاضی 4 دقیقه

 • ساختار برنامه‌نویسی 4 دقیقه

 • اولویت عملگرها 3 دقیقه

 • Complex 4 دقیقه

 • متغیرها 13 دقیقه

 • Expressions Vs Statements 1 دقیقه

 • عملگر انتصاب 2 دقیقه

 • رشته‌ها 5 دقیقه

 • اتصال رشته‌ها 1 دقیقه

 • تبدیل نوع‌داده 3 دقیقه

 • Escape Sequences 4 دقیقه

 • رشته قالب‌بندی شده 8 دقیقه

 • نمایه‌های رشته‌ای 8 دقیقه

 • Immutability 3 دقیقه

 • Functions + Methods 10 دقیقه

 • Booleans 3 دقیقه

 • تمرین عملی Type Conversion 8 دقیقه

 • ساختار برنامه‌نویسی بخش دوم 4 دقیقه

 • پروژه عملی Password Checker 7 دقیقه

 • Lists 5 دقیقه

 • List Slicing 7 دقیقه

 • Matrix 4 دقیقه

 • List Methods 10 دقیقه

 • List Methods 2 4 دقیقه

 • List Methods 3 4 دقیقه

 • الگوهای معمول لیست‌ها 5 دقیقه

 • List Unpacking 2 دقیقه

 • None 1 دقیقه

 • Dictionaries 6 دقیقه

 • ساختار برنامه‌نویسی بخش سوم 2 دقیقه

 • Dictionary Keys 3 دقیقه

 • Dictionary Methods 4 دقیقه

 • Dictionary Methods 2 7 دقیقه

 • Tuples 4 دقیقه

 • Tuples 2 3 دقیقه

 • Sets 7 دقیقه

 • Sets 2 8 دقیقه

 • مرور آموزش‌های قبل 2 دقیقه

 • دستوراتی شرط 13 دقیقه

 • تورفتگی‌ها و قواعد 4 دقیقه

 • صحیح و غلط 5 دقیقه

 • اپراتور سه‌تایی 4 دقیقه

 • اتصال کوتاه 4 دقیقه

 • اپراتورهای منطقی 6 دقیقه

 • پروژه عملی اپراتورهای منطقی 7 دقیقه

 • مقایسه is و == 7 دقیقه

 • حلقه For 7 دقیقه

 • قابلیت تکرار 6 دقیقه

 • تمرین عملی Tricky Counter 3 دقیقه

 • Range() 5 دقیقه

 • Enumerate() 4 دقیقه

 • حلقه While 6 دقیقه

 • ادامه حلقه While 5 دقیقه

 • Break, Continue, Pass 4 دقیقه

 • طراحی رابط گرافیکی UI 8 دقیقه

 • ساختار برنامه‌نویسی حرفه‌ای 6 دقیقه

 • پروژه عملی - پیدا کردن موارد تکراری 3 دقیقه

 • Functions 7 دقیقه

 • Parameters & Arguments 4 دقیقه

 • Default Parameters & Keyword Arguments 5 دقیقه

 • Return 13 دقیقه

 • مقایسه Methods و Functions 4 دقیقه

 • Docstrings 3 دقیقه

 • Clean Code 4 دقیقه

 • args & kwargs 7 دقیقه

 • تمرین عملی توابع 4 دقیقه

 • Scope 3 دقیقه

 • Scope Rules 6 دقیقه

 • Global Keyword 6 دقیقه

 • nonlocal Keyword 3 دقیقه

 • دلایل نیاز به Scope 3 دقیقه

 • نصب پایتون 4 دقیقه

 • نصب ابزارهای پایتون 3 دقیقه

 • Sublime Text 5 دقیقه

 • Terminal Commands 9 دقیقه

 • استفاده از Command Line یا Terminal 3 دقیقه

 • Visual Studio Code 7 دقیقه

 • PyCharm 8 دقیقه

 • Code Formatting - PEP 8 5 دقیقه

 • Jupyter Notebooks 12 دقیقه

 • شیءگرایی چیست ؟ 5 دقیقه

 • ادامه شیءگرایی 8 دقیقه

 • ساخت شیء 11 دقیقه

 • Attributes & Methods 9 دقیقه

 • __init__ 2 دقیقه

 • @classmethod and @staticmethod 5 دقیقه

 • بازبینی آنچه میدانیم 2 دقیقه

 • برنامه‌نویسی حرفه‌ای 2 دقیقه

 • Encapsulation 5 دقیقه

 • Abstraction 4 دقیقه

 • Private و Public متغیرها 5 دقیقه

 • Inheritance 9 دقیقه

 • Inheritance 2 4 دقیقه

 • Polymorphism 7 دقیقه

 • super() 5 دقیقه

 • Object Introspection 2 دقیقه

 • Dunder Methods 9 دقیقه

 • پروژه عملی Extending List 5 دقیقه

 • Multiple Inheritance 7 دقیقه

 • MRO - Method Resolution Order 8 دقیقه

 • برنامه‌نویسی تابع‌گرا 1 دقیقه

 • تابع‌گرایی چیست ؟ 3 دقیقه

 • Pure Functions 9 دقیقه

 • map() 6 دقیقه

 • filter() 4 دقیقه

 • zip() 3 دقیقه

 • reduce() 7 دقیقه

 • لامبدا 7 دقیقه

 • تمرین عملی لامبدا 6 دقیقه

 • List Comprehensions 8 دقیقه

 • Set and Dictionary Comprehension 6 دقیقه

 • تمرین عملی Comprehensions 4 دقیقه

 • Decorators 6 دقیقه

 • Higher Order Functions 2 دقیقه

 • Decorators 2 7 دقیقه

 • Decorators 3 6 دقیقه

 • دلیل نیاز Decorators 8 دقیقه

 • مقدمه خطاها 6 دقیقه

 • کنترل خطاها 8 دقیقه

 • ادامه کنترل خطا 6 دقیقه

 • تمرین عملی کنترل خطا 4 دقیقه

 • کنترل خطا 3 دقیقه

 • مقدمه Generators 4 دقیقه

 • ادامه Generators 10 دقیقه

 • Generators Performance 4 دقیقه

 • Under The Hood Of Generators 9 دقیقه

 • ماژول‌ها 11 دقیقه

 • پکیج‌ها 10 دقیقه

 • Different Ways To Import 7 دقیقه

 • __name__ 8 دقیقه

 • Built-in Modules 11 دقیقه

 • ادامه Built-in Modules 6 دقیقه

 • تمرین عملی Guessing Game 12 دقیقه

 • Python Package Index 7 دقیقه

 • pip install 9 دقیقه

 • Virtual Environments 7 دقیقه

 • Useful Modules 10 دقیقه

 • ادامه Useful Modules 6 دقیقه

 • برنامه‌نویسی حرفه‌ای 2 دقیقه

 • چگونگی دیباگینگ 13 دقیقه

 • کار با فایل 8 دقیقه

 • خواندن فایل 7 دقیقه

 • مسیرفایل‌ها 6 دقیقه

 • خطاهای کار با فایل 2 دقیقه

 • تمرین عملی پروژه مترجم 9 دقیقه

 • مقدمه 8 دقیقه

 • عبارات باقاعده 8 دقیقه

 • ادامه عبارات باقاعده 7 دقیقه

 • تمرین پروژه عملی گذرواژه 5 دقیقه

 • مقدمه 5 دقیقه

 • تست واحد 11 دقیقه

 • نوشتن تست واحد 8 دقیقه

 • نوشتن تست واحد بخش دوم 6 دقیقه

 • تمرین عملی تست واحد 14 دقیقه

 • فرصت‌های شغلی 4 دقیقه

 • مقدمه 1 دقیقه

 • پردازش تصویر 3 دقیقه

 • برنامه‌نویسی حرفه‌ای 3 دقیقه

 • OpenCV 1 دقیقه

 • دانلودکنند تمام سایت 4 دقیقه

 • دانلودکننده سایت و API 9 دقیقه

 • ربات‌های گوگل 4 دقیقه

 • مقدمه 1 دقیقه

 • سایت چگونه کار می‌کند؟ - بخش اول 8 دقیقه

 • سایت چگونه کار می‌کند؟ بخش دوم 4 دقیقه

 • ساخت سرور 9 دقیقه

 • مروری بر این بخش 1 دقیقه

 • مقدمه تست‌های خودکار 10 دقیقه

 • مقدمات Selenium 11 دقیقه

 • کار با Selenium 10 دقیقه

 • تمرین عملی 6 دقیقه

 • یادگیری ماشین 3 دقیقه

 • یادگیری ماشین چگونه کار می‌کند؟ 5 دقیقه

 • تاریخچه اطلاعات 4 دقیقه

 • انواع یادگیری ماشین 4 دقیقه

 • گیت و گیت‌هاب 17 دقیقه

 • نکته‌های کاربری گیت‌هاب 16 دقیقه

Students also bought

About the instructor

Mark Hardson

Joined 4 years ago

Digital marketer and writer. Lover of details.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.

01: Finance - It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

01: Data science - It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

01: Entrepreneurship - It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

01: Blockchain for Business - It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

By choosing 365 Careers, you make sure you will learn from proven experts, who have a passion for teaching, and can take you from beginner to pro in the shortest possible amount of time.

If you want to become a financial analyst, a finance manager, an FP&A analyst, an investment banker, a business executive, an entrepreneur, a business intelligence analyst, a data analyst, or a data scientist, Mark Hardson's courses are the perfect course to start.

Student feedback

4.6
(2,533)

Course Rating

 • 5 stars
  77 %
 • 4 stars
  54 %
 • 3 stars
  14 %
 • 2 stars
  5 %
 • 1 stars
  2 %

Reviews

 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.

  Reply
  Was this review helpful?
  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

   Reply
   Was this review helpful?

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.

  Reply
  Was this review helpful?

Add a Review